Πρόσκληση σε διάλεξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η  ΕΠ.Ε.ΔΙ.Μ στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα

«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»

σας προσκαλεί την

 Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

στη διάλεξη του Γεώργιου Κοσπεντάρη καθηγητή Μαθηματικών στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας,  διδάκτορα Διδακτικής των Μαθηματικών, με θέμα:

«Γεωμετρία και χωρική αντίληψη».

Περίληψη:
Οι ονομαζόμενες «χωρικές ικανότητες» (spatial abilities) θεωρήθηκε ότι συμβάλλουν στην καλύτερη επίδοση και δημιουργική πορεία στο χώρο των STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Ποιοι παράγοντες, όμως, συντελούν στην καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων; Είναι αυτές επίκτητες ή ενγενείς;  Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά project έχουν διαμορφωθεί από τα μέσα, περίπου, του 20ου αιώνα έως σήμερα. Ένα ειδικότερο ζήτημα αφορά τη σχέση της διδασκαλίας της Γεωμετρίας, κλάδου ο οποίος σχεδόν προνομιακά αφορά τις χωρικές σχέσεις, με την καλλιέργεια τέτοιων δεξιοτήτων. Το βασικότερο πρόβλημα είναι να φωτίσουμε την αλληλεπίδραση της γεωμετρικής εκπαίδευσης με τις χωρικές ικανότητες και τις ψυχολογικές οπτικού χαρακτήρα διεργασίες. Μια τέτοια εμπειρική αποτίμηση θα μας βοηθούσε να καταστρώσουμε εκπαιδευτικές στρατηγικές, που αφορούν το σχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματος και το ρόλο του στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το ζήτημα προβάλλει επιτακτικότερο σήμερα, καθώς ο εκσυγχρονισμός του αναλυτικού προγράμματος σε σχέση  με τη Γεωμετρία φαίνεται να έχει καθυστερήσει σημαντικά στη χώρα μας.

 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Γ22  του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)