ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.ΔΙ.Μ. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στις 25/04/2016 εκπρόσωποι του ΔΣ της ΕΠ.Ε.ΔΙ.Μ (Μάριος Σπάθης, πρόεδρος, Βένιος Αγγελόπουλος, αντιπρόεδρος και Διονύσης Λαμπρινίδης, ειδικός γραμματέας), καθώς και των ΔΣ της ΕΜΕ και της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ, συναντηθήκαμε μετά από πρόκληση του Υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη, με τον ίδιο, για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της μαθηματικής παιδείας στη χώρα μας.

Η εισήγηση του Υπουργού εστιάστηκε κυρίως σε προβλήματα διοικητικού περιεχομένου, πολλά από τα οποία πηγάζουν από την έλλειψη χρημάτων. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε στην αδυναμία κάλυψης των διδακτικών θέσεων με διορισμούς, ακόμη και από αναπληρωτές. Έτσι ανέφερε την ιδέα – δεν την αποκάλεσε απόφαση – να διδάσκονται μαθήματα από καθηγητές συγγενών ειδικοτήτων (π.χ. τα Μαθηματικά από φυσικούς, μηχανικούς ή πληροφορικούς). Στο θέμα αυτό όλοι όσοι τοποθετήθηκαν έφεραν αντίρρηση. Μίλησε επίσης και για προβληματικά διδακτικά βιβλία Μαθηματικών, που υπέπεσαν στην αντίληψή του. Θέματα, τα οποία δεν αναφέρθηκαν, ήταν οι κατευθύνσεις της επερχόμενης μεταρρύθμισης και τα μέχρι τώρα πορίσματα της Επιτροπής διαλόγου.

            Πολλά και ποικίλα θέματα θίχτηκαν από πλευράς των μελών των Ενώσεων, για τα οποία ο Υπουργός έδειξε ενδιαφέρον, κρατώντας σχετικές σημειώσεις. Αποφάσεις βεβαίως δεν πάρθηκαν, καθώς δεν μπορούσαν να παρθούν σε μια άτυπη συνάντηση με πληθώρα θεμάτων, ούτε και δεσμεύσεις από πλευράς του Υπουργού. Υπήρξε ωστόσο διαβεβαίωση ότι θα ζητείται η γνώμη των Επιστημονικών Ενώσεων και ότι αυτό θα υλοποιείται θεσμικά με συνεργασία των Ενώσεων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι αρμόδιο για να εισηγείται στο Υπουργείο, ώστε να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων.

            Η ΕΠ.Ε.ΔΙ.Μ δήλωσε την προθυμία της να συμμετέχει και να παρέχει ουσιαστική βοήθεια σε όποιο κομμάτι της ζητηθεί. Αναφέραμε σαφώς ότι η όποια προσπάθεια σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων γίνει, για να έχει κάποιο αποτέλεσμα, οφείλει να είναι συνολική και με συγκεκριμένους στόχους.  Στόχους συνεχόμενους και συνδεδεμένους από τη μία βαθμίδα στην επόμενη. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνει αρχικά σε δοκιμαστικό στάδιο, το οποίο θα αποτελέσει και τον αναστοχασμό πριν την οριστικοποίησή τους.

 

Για το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.ΔΙ.Μ.

Ο πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Μάριος Σπάθης Γιώργος Κυριακόπουλος