Ενημέρωση Εκδήλωσης

ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

 Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

στη διάλεξη της Μπετίνας Ντάβου , καθηγήτριας Γνωστικής Ψυχολογίας, τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Ε.Κ.Π.Α., με θέμα:

«Συναισθηματικές πτυχές της μάθησης και επιδράσεις στις γνωστικές λειτουργίες».

Περίληψη:
Στη διάλεξη αυτή θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των γνωστικών διεργασιών που υπογραμμίζουν τη μάθηση, ώστε να επικεντρωθούμε έπειτα στον τρόπο με τον οποίο τα συναισθήματα εμποτίζουν και τροποποιούν τη μαθησιακή διαδικασία. Θα παρουσιαστούν ορισμένα εγγενή στην παιδαγωγική σχέση και στη μάθηση συναισθήματα και ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν στη σκέψη (π.χ. στην προσήλωση, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα) και εκδηλώνονται στη συμπεριφορά του μαθητή (π.χ. στην επίδοση). Εάν υπάρξει χρόνος, θα αναφερθούμε συνοπτικά στις γνωστικές και συναισθηματικές μετατροπές που συντελούνται εξαιτίας της διαρκούς παρουσίας και χρήσης των νέων  μέσων στην καθημερινή ζωή των μαθητών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Φωτογραφίες από τη διάλεξη
davou-i davou-ii davou-iii davou-vi
Το v i d e o της διάλεξης 

Χωρίς κατηγορία