Ενημέρωση Εκδήλωσης

ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

τη διάλεξη του Αντώνη Ζαγοριανάκου , διδάκτορα της Διδακτικής των Μαθηματικών του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. με θέμα (*):

«Η μελέτη της Χουσσερλιανής εποπτείας ‘θέαση ουσίας’ ενός υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών της αγγλικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήση της φαινομενολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας
».

(*) Πρόκειται για το άρθρο του κ. Ζαγοριανάκου που δημοσιεύεται αυτή την περίοδο στο Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education

Περίληψη:
Η μελέτη της Χουσσερλιανής εποπτείας ‘θέαση ουσίας’ ενός υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών της αγγλικής δευτρεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήση της φαινομενολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας.
Ένα μαθησιακό επεισόδιο χρησιμοποιείται προκειμένου να αποδοθεί παραδειγματικά η Χουσσερλιανή προσέγγιση της διαίσθησης-εποπτείας, όπως αυτή παίρνει υπόσταση στον Μερλώ-Ποντύ και στον Χίντικκα, στην περίπτωση ενός υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών στο Αγγλικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος όπου οι φοιτητές είχαν την απόλυτη ελευθερία να επιλέξουν τους δικούς τους τρόπους διερεύνησης των προβλημάτων που εισάγονταν που κάθε φορά από τον καθηγητή, ο οποίος είχε επιλέξει να μην δίδει καμία κατεύθυνση στους φοιτητές του. Ήταν οι ίδιες και οι ίδιοι απόλυτα υπεύθυνες και υπεύθυνοι  για την παραγωγή αποτελεσμάτων στις εκάστοτε δραστηριότητες, τις οποίες καλούνταν να προχωρήσουν όσο περισσότερο μπορούσαν, τελικά μαθηματικοποιώντας τις, είτε στην τάξη είτε και στο σπίτι. Το αναστοχαστικό μέρος της εργασίας των φοιτητών –τι δρόμους ακολούθησαν, πως οδηγήθηκαν από τη μία ιδέα στην άλλη, τι θεωρούν ότι τους έδωσε η δραστηριότητα κλπ.– έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης και επιβράβευσης εκ μέρους του καθηγητή.
Ένα τέτοιο  περιβάλλον, ‘ιδανικό’ για την ανάπτυξη της φαινομενολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας θα μας επιτρέψει να παρατηρήσουμε πώς νέα μαθηματικά αντικείμενα εμφανίζονται στη μαθησιακή μαθηματική ενασχόληση. Θα μας δώσει την ευκαιρία να αντιληφθούμε την εμπειρία πρώτου προσώπου του φοιτητή, καθώς αντικείμενα της ζώσας εμπειρίας του έρχονταν στην επιφάνεια μέσα από τη δραστηριότητα στην ομάδα του και με τη συνέχισή της στο σπίτι. Έτσι, η έρευνα αναπτύσσει παραδειγματικά την Χουσσερλιανή εποπτεία θέαση ουσίας, μέσα από τα τρία βήματα που οδήγησαν στη σύνθεση της ταυτότητας και στην εκδήλωση των αποδεικτικών δυνατοτήτων αυτού του τρόπου εποπτείας για γενικεύσεις. Θα εξετάσουμε πώς τα τρία βήματα της εποπτείας οδηγούν στην μεταμόρφωση του πεδίου κατανόησης της δραστηριότητας από τον φοιτητή. Εξίσου όμως θα καταδειχθεί το πως η προσέγγιση των Χουσσερλιανών ιδεών από τον Μέρλώ-Ποντύ μπορεί να προσφέρει νέες εποπτείες της μετάβασης από την προ-αντικειμενική φάση–τα πρώτα δύο βήματα της εποπτείας–στο αποφασιστικό τρίτο βήμα, όπου το αντικείμενο κάνει την εμφάνισή του και κατονομάζεται ως κατάλληλο για τον συνολικό χειρισμό της δραστηριότητας, ακριβώς πριν εμφανιστούν (αναδυθούν) οι δυνατότητες αλγεβροποίησης του νέου αντικειμένου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Φωτογραφίες από τη διάλεξη
zagorianakos-izagorianakos-ii zagorianakos-iii zagorianakos-iv zagorianakos-v
Το v i d e o της διάλεξης