5οΔιοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Ελευθέριος Μαστορίδης (Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Α΄ Αθηνών) email: elemastor@gmail.com

Αντιπρόεδρος:
Αγγελόπουλος Βένιος (Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ) τηλ:6975205769  e-mail: veniosang@gmail.com

Γεν. Γραμματέας:
Κυριακόπουλος Γιώργος (M.Ed Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών ΕΚΠΑ, M.Sc Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά ΕΑΠ) τηλ: 6937371112  e-mail:
 sontagson@gmail.com


Ειδ. Γραμματέας:
Ζαγοριανάκος Αντώνης (Δρ. Διδακτικής και Επιστημολογίας των Μαθηματικών στο Manchester Metropolitan University, Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β’/βάθμια εκπαίδευση) τηλ. 6977783786, e-mail: 
matheart7@yahoo.com

Ταμίας:
Δοργιάκη Ιωάννα (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄βαθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση) τηλ: 6978892770, e-mail: joannadorgiaki@hotmail.com

Μέλη:
Γλένης Σπύρος  (Μaster στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Master Στατιστικής κι Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση), e-mail
spyros_glenis@sch.gr

Κοτσαλίδης Φώτης (Μaster στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Master στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση), e-mailfokotsal@gmail.com

 

4οΔιοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Σπάθης Μάριος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Master στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, επιμορφωτής Β΄Επιπέδου, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6936945090, e-mail: mspathis@gmail.com

Αντιπρόεδρος:
Αγγελόπουλος Βένιος (Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ) τηλ:6975205769  e-mail: veniosang@gmail.com

Γεν. Γραμματέας:
Κυριακόπουλος Γιώργος (M.Ed Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών ΕΚΠΑ, M.Sc Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά ΕΑΠ) τηλ: 6937371112  e-mail: sontagson@gmail.com

Ειδ. Γραμματέας:
Διονύσης Λαμπρινίδης (Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ , Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6944740341, e-mail: dlamprin@math.uoa.gr ,λόγω παραίτησης τη θέση του Ειδικού Γραμματέα αναλαμβάνει η

Δοργιάκη Ιωάννα (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄βαθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση) τηλ: 6978892770, e-mail:  joannadorgiaki@hotmail.com

Ταμίας:
Μαραγκός Παναγιώτης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση), e-mail: panosmar@gmail.com

Μέλη:
Καραντζούλης Κωνσταντίνος  (Υποψήφιος Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών, Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ,  M.Sc Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά ΕΑΠ, Β΄/θμια εκπ/ση), e-mail: koskarnt@math.uoa.gr


Κόσυβας Γιώργος (Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών, Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Α΄ Αθήνας) τηλ: 6934844288, e-mail: gkosyvas@gmail.com 

 


3ο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Στέφανος Κεΐσογλου (Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθήνας, Σχολικός σύμβουλος Μαθηματικών Β’ Αθήνας) τηλ: 6972559837, e-mail: keisoglu@otenet.gr

Αντιπρόεδρος:
Παναγιώτης Σπύρου (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμ. Μαθηματικών ΕΚΠΑ) τηλ: 210-7276392 e-mail: pspirou@math.uoa.gr

Γεν. Γραμματέας:
 Σπάθης Μάριος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Master στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, επιμορφωτής Β΄Επιπέδου, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6936945090, e-mail: mspathis@sch.gr

Ειδ. Γραμματέας:
Χρήστος Μηλιώνης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-6741619, 6970886134, e-mail: milionis@sch.gr

Ταμίας:
Μαραγκός Παναγιώτης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση), e-mail: panosmar@gmail.com

Μέλη:
Θωμαΐδης Γιάννης  (Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης) τηλ: 6977580844, e-mail: gthom@otenet.gr
Μπίρμπα Παππά Σοφία (Διδάκτωρ του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ (Τομέας Διδακτικής), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) τηλ:210 5984193, 6937376674, e-mail: sbirba@math.uoa.gr


2ο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Θανάσης Βλάχος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210 -7758973, 6974801047, e-mail: athvlahos@gmail.com

Αντιπρόεδρος:

Παναγιώτης Σπύρου (Επίκουρος Καθηγητής Τμήμ. Μαθηματικών ΕΚΠΑ) τηλ: 210-7276392 e-mail: pspirou@math.uoa.gr

Γεν. Γραμματέας:
Διονύσης Λαμπρινίδης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6944740341, e-mail: dlamprin@math.uoa.gr

Ειδ. Γραμματέας:

Πέτρος Βερύκιος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-9954631, 6972438321, e-mail: pverikios@math.uoa.gr

Ταμίας:

Στέφανος Κεΐσογλου (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6972559837, e-mail: keisoglu@otenet.gr

Μέλη:
Γιάννης Θωμαΐδης (Διδάκτωρ Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης)
τηλ: 6977580844, e-mail: gthom@otenet.gr
Χρήστος Μηλιώνης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-6741619, 6970886134, e-mail: milionis@sch.gr


1ο Διοικητικό Συμβούλιο – ανασύνθεση

Παραίτηση της Αντιπροέδρου Ειρήνης Μπιζά: Την ακαδημαϊκή χρονιά που διανύουμε (2008-2009), επαγγελματικές υποχρεώσεις με ανάγκασαν να βρίσκομαι μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό. Επιπλέον, σχεδιάζω να δραστηριοποιηθώ στο εξωτερικό και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. (ολόκληρο το κείμενο της παραίτησης).

Μετά την παραίτηση της Αντιπροέδρου ακολούθησε η ανασύνθεση του Δ. Σ. ως εξής

Πρόεδρος:

Θανάσης Βλάχος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210 -7758973, 6974801047, e-mail: athvlahos@gmail.com

Αντιπρόεδρος:

Χρήστος Μηλιώνης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-6741619, 6970886134, e-mail: milionis@sch.gr

Γεν. Γραμματέας:

Θοδωρής Πάσχος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-5025565, 6976644303, e-mail: tpaschos@gmail.com

Ειδ. Γραμματέας:

Πέτρος Βερύκιος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-9954631, 6972438321, e-mail: pverikios@math.uoa.gr

Ταμίας:

Διονύσης Λαμπρινίδης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6944740341, e-mail: dlamprin@math.uoa.gr

Μέλη:

Ξένια Βαμβaκούση (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Ερευνήτρια στο ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ) τηλ: 6937955802, e-mail: xenva@phs.uoa.gr

Αλέξανδρος Μαναρίδης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6944465815, e-mail: almanaridis@gmail.com


1ο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Θανάσης Βλάχος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση)

τηλ: 210-7758973, 6974801047, e-mail: athvlahos@gmail.com

Αντιπρόεδρος:

Ειρήνη Μπιζά (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6977282510, e-mail: empiza@math.uoa.gr

Γεν. Γραμματέας:

Θοδωρής Πάσχος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-5025565, 6976644303, e-mail: tpaschos@gmail.com

Ειδ. Γραμματέας:

Πέτρος Βερύκιος (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-9954631, 6972438321, e-mail: pverikios@math.uoa.gr

Ταμίας:

Διονύσης Λαμπρινίδης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 6944740341, e-mail: dlamprin@math.uoa.gr

Μέλη:

Ξένια Βαμβaκούση (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Ερευνήτρια στο ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ) τηλ: 6937955802, e-mail: xenva@phs.uoa.gr

Χρήστος Μηλιώνης (Master στη Διδακτική των Μαθηματικών στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, υποψήφιος Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών, Β΄/θμια εκπ/ση) τηλ: 210-6741619, 6970886134, e-mail: milionis@sch.gr


 Προσωρινή Διοίκηση κατά την ίδρυση της Ένωσης

Θανάσης Βλάχος
Διονύσης Λαμπρινίδης
Αλέξανδρος Μαναρίδης
Χρήστος Μηλιώνης
Χριστίνα Σπηλιοπούλου