Για να εγγραφεί νέο μέλος πρέπει κατ’ αρχάς να γνωρίζει και να αποδέχεται το καταστατικό της Ένωσης.

Στη συνέχεια θα πρέπει :

  • Να «κατεβάσει» την αίτηση (απο εδώ) σε μορφή Word, να την συμπληρώσει και να την δώσει σε ένα μέλος του Δ.Σ..
  • Να καταβάλει το ποσό της συνδρομής (20,00 € για δύο έτη) στο ταμείο της Ένωσης.