Εκδόσεις

 

Οι εκδόσεις της Επιστημονικής Ένωσης για τη Διδακτική των Μαθηματικών είναι γεγονός από το Νοέμβριο του 2009.

Στόχος μας ήταν να προχωρήσουμε σε δυο ειδών έντυπες εκδόσεις:

  1. Του Ενημερωτικού Δελτίου, με την ευγενή φιλοδοξία να έχει μόνιμο και κυρίως τακτικό χαρακτήρα. 
  2. Την έκδοση συλλογικών τόμων με άρθρα των εισηγητών των διαλέξεων και των Ημερίδων που οργάνωσε η Ένωση για κάθε θεματική ενότητα.

Δείτε λεπτομέρειες πατώντας στους παραπάνω συνδέσμους ή στο μενού.