Ενημερωτικά


Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικού Δελτίου, με την ευγενή φιλοδοξία να έχει μόνιμο και κυρίως τακτικό χαρακτήρα.

Ενημερωτικά :

  1. Ενημερωτικό 2009  
    enim_2
  2. Ενημερωτικό 2010
    enim_1