Για να επικοινωνήσετε με το Δ.Σ. της Επ.Ε.Δι.Μ., για οποιαδήποτε απορία , στείλτε e-mail στις διευθύνσεις: epedim@gmail.com ή info@didamath.gr

Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του site, για προβλήματα σχετικά με την ιστοσελίδα, στείλτε e-mail στη διεύθυνση: admin@didamath.gr