Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών

«Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Ο Κύκλος διαλέξεων της Επιστημονικής Ένωσης για τη Διδακτική των Μαθηματικών το ακαδημαϊκό έτος 2012–2013 είχε ως αντικείμενο την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

δείτε αναλυτικότερα τις διαλέξεις…


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών έκλεισε τον κύκλο των διαλέξεων γύρω από το θέμα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης με μία συνάντηση ενημέρωσης και προβληματισμού.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 06-04-2013 στις 10.00 π. μ.

στο α μ φ ι θ έ α τ ρ ο Α 23 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), με θέμα:
«Συζητώντας το πείραμα της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης»

Περισσότερα εδώ


Η τρίτη διάλεξη – συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 08-03-2013 στις 7.00 μ.μ.

στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), με θέμα:

«Η αξιολόγηση του μαθητή στα μαθηματικά από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού: δυνατότητες, περιορισμοί και σχέσεις εξουσίας»

Ομιλητές:

Χ. Σακονίδης:

Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης στον τομέα των Θετικών Επιστημών (γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική Μαθηματικών)

Α. Κλώθου:

Διδάκτορας Διδακτικής των Μαθηματικών

Φωτογραφίες από τη διάλεξη

sakonidis isakonidis ii

sakonidis iiisakonidis iv

Το v i d e o της διάλεξης


Η δεύτερη διάλεξη – συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 στις 7,00 μ.μ. στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), με θέμα:

«Ο κυρίαρχος υπερεθνικός λόγος της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στην εκπαίδευση και η αξιολόγηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»

(διαβάστε εδώ μια περίληψη της ομιλίας…)

Ομιλήρια:
κα ΄Αννα Τσατσαρώνη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

17-1-2013 iv forsite 17-1-2013 i forsite17-1-2013 ii forsite17-1-2013 iii forsite

Το   v i d e o    της διάλεξης


Η πρώτη διάλεξη – συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 στις 7,30 μ.μ. στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), με θέμα:
« Μελετώντας την «αποτελεσματικότητα» του δασκάλου: Προσεγγίσεις στην έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών»

Ομιλήρια:

Δέσποινα Πόταρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αν και η διάλεξη αυτή έγινε το 2012 εντάσσεται (ως προς το περιεχόμενό της)  στον κύκλο διαλέξεων του 2013 με θέμα «Η Αξιολόγηση στην Εκπάιδευση»