Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών

«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»

Ο Κύκλος διαλέξεων της Επιστημονικής Ένωσης για τη Διδακτική των Μαθηματικών το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 είχε ως αντικείμενο την Δημιουργικότητα

δείτε αναλυτικότερα τις διαλέξεις…


Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

τη διάλεξη του καθηγητή του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης Μιχάλη Λάμπρου. με θέμα :

«Τα ύψη τριγώνου συγκλίνουν: Η ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη ιστορία ενός θεωρήματος της Γεωμετρίας από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή».

Περίληψη:
Το γνωστό θεώρημα της Γεωμετρίας ότι τα ύψη τριγώνου συγκλίνουν δεν υπάρχει στα Στοιχεία του Ευκλείδη αλλά κατά ρητή την μαρτυρία του Πρόκλου, ήταν γνωστό στον Ευκλείδη. Αν και στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν σώζεται καμία απόδειξη του θεωρήματος, θα δούμε ότι όχι μόνο ήταν ευρέως γνωστό αλλά ότι μπορούμε να κάνουμε ανασύσταση τουλάχιστον 4 κομψών αρχαίων αποδείξεων οι οποίες υπάρχουν στα συμφραζόμενα σε αρχαίες πηγές όπως στα έργα των Αρχιμήδη, Απολλωνίου, Μενελάου και Πάππου. Μετά την αρχαιότητα το θεώρημα χάνεται μέχρι να επανεμφανιστεί την Αναγέννηση αλλά και πάλι σπάνια συμπεριλαμβανόταν στα βιβλία Γεωμετρίας, ακόμη και τα κορυφαία. Αντίθετα από το περίπου 1880 και μετά εμφανίζεται σε όλα τα βιβλία Γεωμετρίας. Στην ομιλία θα δούμε την ιστορική πορεία του θεωρήματος καθώς και μερικές ενδιαφέρουσες αποδείξεις του, κυρίως από Γεωμετρίες πριν το 1700.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Φωτογραφίες από τη διάλεξη
labrou-1labrou-2labrou-3labrou-4labrou-5labrou-6labrou-7labrou-8

Tο v i d e o της διάλεξης


ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

τη διάλεξη του Αντώνη Ζαγοριανάκου , διδάκτορα της Διδακτικής των Μαθηματικών του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. με θέμα (*):

«Η μελέτη της Χουσσερλιανής εποπτείας ‘θέαση ουσίας’ ενός υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών της αγγλικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήση της φαινομενολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας
».

(*) Πρόκειται για το άρθρο του κ. Ζαγοριανάκου που δημοσιεύεται αυτή την περίοδο στο Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education

Περίληψη:
Η μελέτη της Χουσσερλιανής εποπτείας ‘θέαση ουσίας’ ενός υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών της αγγλικής δευτρεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήση της φαινομενολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας.
Ένα μαθησιακό επεισόδιο χρησιμοποιείται προκειμένου να αποδοθεί παραδειγματικά η Χουσσερλιανή προσέγγιση της διαίσθησης-εποπτείας, όπως αυτή παίρνει υπόσταση στον Μερλώ-Ποντύ και στον Χίντικκα, στην περίπτωση ενός υποψήφιου καθηγητή Μαθηματικών στο Αγγλικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος όπου οι φοιτητές είχαν την απόλυτη ελευθερία να επιλέξουν τους δικούς τους τρόπους διερεύνησης των προβλημάτων που εισάγονταν που κάθε φορά από τον καθηγητή, ο οποίος είχε επιλέξει να μην δίδει καμία κατεύθυνση στους φοιτητές του. Ήταν οι ίδιες και οι ίδιοι απόλυτα υπεύθυνες και υπεύθυνοι  για την παραγωγή αποτελεσμάτων στις εκάστοτε δραστηριότητες, τις οποίες καλούνταν να προχωρήσουν όσο περισσότερο μπορούσαν, τελικά μαθηματικοποιώντας τις, είτε στην τάξη είτε και στο σπίτι. Το αναστοχαστικό μέρος της εργασίας των φοιτητών –τι δρόμους ακολούθησαν, πως οδηγήθηκαν από τη μία ιδέα στην άλλη, τι θεωρούν ότι τους έδωσε η δραστηριότητα κλπ.– έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης και επιβράβευσης εκ μέρους του καθηγητή.
Ένα τέτοιο  περιβάλλον, ‘ιδανικό’ για την ανάπτυξη της φαινομενολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας θα μας επιτρέψει να παρατηρήσουμε πώς νέα μαθηματικά αντικείμενα εμφανίζονται στη μαθησιακή μαθηματική ενασχόληση. Θα μας δώσει την ευκαιρία να αντιληφθούμε την εμπειρία πρώτου προσώπου του φοιτητή, καθώς αντικείμενα της ζώσας εμπειρίας του έρχονταν στην επιφάνεια μέσα από τη δραστηριότητα στην ομάδα του και με τη συνέχισή της στο σπίτι. Έτσι, η έρευνα αναπτύσσει παραδειγματικά την Χουσσερλιανή εποπτεία θέαση ουσίας, μέσα από τα τρία βήματα που οδήγησαν στη σύνθεση της ταυτότητας και στην εκδήλωση των αποδεικτικών δυνατοτήτων αυτού του τρόπου εποπτείας για γενικεύσεις. Θα εξετάσουμε πώς τα τρία βήματα της εποπτείας οδηγούν στην μεταμόρφωση του πεδίου κατανόησης της δραστηριότητας από τον φοιτητή. Εξίσου όμως θα καταδειχθεί το πως η προσέγγιση των Χουσσερλιανών ιδεών από τον Μέρλώ-Ποντύ μπορεί να προσφέρει νέες εποπτείες της μετάβασης από την προ-αντικειμενική φάση–τα πρώτα δύο βήματα της εποπτείας–στο αποφασιστικό τρίτο βήμα, όπου το αντικείμενο κάνει την εμφάνισή του και κατονομάζεται ως κατάλληλο για τον συνολικό χειρισμό της δραστηριότητας, ακριβώς πριν εμφανιστούν (αναδυθούν) οι δυνατότητες αλγεβροποίησης του νέου αντικειμένου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Φωτογραφίες από τη διάλεξη
zagorianakos-izagorianakos-iizagorianakos-iiizagorianakos-ivzagorianakos-v
Το v i d e o της διάλεξης


ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

 Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

στη διάλεξη της Μπετίνας Ντάβου , καθηγήτριας Γνωστικής Ψυχολογίας, τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Ε.Κ.Π.Α., με θέμα:

«Συναισθηματικές πτυχές της μάθησης και επιδράσεις στις γνωστικές λειτουργίες».

Περίληψη:
Στη διάλεξη αυτή θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των γνωστικών διεργασιών που υπογραμμίζουν τη μάθηση, ώστε να επικεντρωθούμε έπειτα στον τρόπο με τον οποίο τα συναισθήματα εμποτίζουν και τροποποιούν τη μαθησιακή διαδικασία. Θα παρουσιαστούν ορισμένα εγγενή στην παιδαγωγική σχέση και στη μάθηση συναισθήματα και ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν στη σκέψη (π.χ. στην προσήλωση, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα) και εκδηλώνονται στη συμπεριφορά του μαθητή (π.χ. στην επίδοση). Εάν υπάρξει χρόνος, θα αναφερθούμε συνοπτικά στις γνωστικές και συναισθηματικές μετατροπές που συντελούνται εξαιτίας της διαρκούς παρουσίας και χρήσης των νέων  μέσων στην καθημερινή ζωή των μαθητών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Φωτογραφίες από τη διάλεξη
davou-idavou-iidavou-iiidavou-vi
Το v i d e o της διάλεξης 


ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

 Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

στη διάλεξη του Ελευθέριου Μαστορίδη, σχολικού σύμβουλου Μαθηματικών Α΄ Αθήνας, με θέμα:

«L’ Hospital – Bernoulli Δημιουργίες και Οικειοποιήσεις».

Περίληψη:
Με αφορμή συζητήσεις για την πατρότητα του Κανόνα του L’ Hospital και τη δυνατότητα απόδειξής του σε σχολική αίθουσα, επιχειρείται μια περιγραφή της συνεργασίας L’Hospital-Bernoulli και προτείνονται αποδείξεις πρόσφορες για λυκειακές τάξεις.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Φωτογραφίες από τη διάλεξη
mastoridis-i
mastoridis-iimastoridis-iiimastoridis-iv
Tο v i d e o της διάλεξης 

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

 Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017, ώρα 7.00 μ.μ.

στη διάλεξη του Γεώργιου Κοσπεντάρη καθηγητή Μαθηματικών στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας,  διδάκτορα Διδακτικής των Μαθηματικών, με θέμα:

«Γεωμετρία και χωρική αντίληψη».

Περίληψη:
Οι ονομαζόμενες «χωρικές ικανότητες» (spatial abilities) θεωρήθηκε ότι συμβάλλουν στην καλύτερη επίδοση και δημιουργική πορεία στο χώρο των STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Ποιοι παράγοντες, όμως, συντελούν στην καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων; Είναι αυτές επίκτητες ή ενγενείς;  Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά project έχουν διαμορφωθεί από τα μέσα, περίπου, του 20ου αιώνα έως σήμερα. Ένα ειδικότερο ζήτημα αφορά τη σχέση της διδασκαλίας της Γεωμετρίας, κλάδου ο οποίος σχεδόν προνομιακά αφορά τις χωρικές σχέσεις, με την καλλιέργεια τέτοιων δεξιοτήτων. Το βασικότερο πρόβλημα είναι να φωτίσουμε την αλληλεπίδραση της γεωμετρικής εκπαίδευσης με τις χωρικές ικανότητες και τις ψυχολογικές οπτικού χαρακτήρα διεργασίες. Μια τέτοια εμπειρική αποτίμηση θα μας βοηθούσε να καταστρώσουμε εκπαιδευτικές στρατηγικές, που αφορούν το σχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματος και το ρόλο του στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το ζήτημα προβάλλει επιτακτικότερο σήμερα, καθώς ο εκσυγχρονισμός του αναλυτικού προγράμματος σε σχέση  με τη Γεωμετρία φαίνεται να έχει καθυστερήσει σημαντικά στη χώρα μας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Φωτογραφίες από τη διάλεξη
kospedaris-26-1-2017-i
kospedaris-26-1-2017-iikospedaris-26-1-2017-ivkospedaris-26-1-2017-iii
Tο v i d e o της διάλεξης 


ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 με το γενικό θέμα:
«Δημιουργικότητα και Μαθηματικά»
πραγματοποίησε  την

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, ώρα 7.00 μ.μ.

τη διάλεξη του επίκουρου καθηγητή της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)
Ιωάννη Παπαδόπουλου
,

με θέμα:

«Δημιουργική σκέψη και δημιουργική τάξη στα Μαθηματικά: Μια πολυδιάστατη πρόκληση»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
 Φωτογραφίες από τη διάλεξη
papadopoulos-ipapadopoulos-iipapadopoulos-iii  
 Το v i d e o της διάλεξης