Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών

«Η Γεωμετρία σε ένα αναβαθμισμένο σχολείο»

Ο Κύκλος διαλέξεων της Επιστημονικής Ένωσης για τη Διδακτική των Μαθηματικών το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016 είχε ως αντικείμενο την Γεωμετρία στην Εκπαίδευση

δείτε αναλυτικότερα τις διαλέξεις…ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016 με το γενικό θέμα:
«Η Γεωμετρία σε ένα αναβαθμισμένο σχολείο»
πραγματοποίησε  την

Πέμπτη  21 Απριλίου 2016, ώρα 7.00 μ.μ.

τη διάλεξη των

Ελισάβετ Χωριανοπούλου, Δασκάλας και Διευθύντριας Δημοτικού της «Μοντεσσοριανής Σχολής Αθηνών Μαρίας Γουδέλη» και

Σπυριδούλας Μίλη, Δασκάλας στη «Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη»

με θέμα:

«Η διδασκαλία των μαθηματικών στο Μοντεσσοριανό Σχολείο (Θεωρία και Πράξη)»

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)

Ακολουθεί ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ομιλίας:

Στόχος της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τη διδακτική των μαθηματικών σ’ ένα μοντεσσοριανό σχολείο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό). Θα γίνει αναφορά στις βασικές ιδέες του παιδαγωγικού συστήματος της Μαρίας Μοντεσσόρι, στη σύνδεση των μαθηματικών με τα άλλα γνωστικά πεδία και θα παρουσιαστεί με συντομία ο τρόπος λειτουργίας, η καθημερινότητα, μιας μοντεσσοριανής τάξης, με έμφαση στο ρόλο του μοντεσσοριανού υλικού μέσα στο κατάλληλα προετοιμασμένο περιβάλλον.

Εκτενής παρουσίαση θα γίνει στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθηματικών που χρησιμοποιείται, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Η μακρόχρονη εμπειρία της Μοντεσσοριανής Σχολής Αθηνών Μαρία Γουδέλη στο χώρο της εκπαίδευσης επιτρέπει να πλαισιωθούν τα παραπάνω με πολλά παραδείγματα. Κατά συνέπεια, θα κατατεθεί η εμπειρία των διδασκόντων από την καθημερινή πραγματικότητα στην τάξη. Ειδικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι:

          Πώς πραγματοποιείται το πέρασμα από το υλικό στην αφηρημένη μαθηματική σκέψη

          Ο ρόλος του υλικού στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών

          Παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

 Φωτογραφίες από τη διάλεξη
  montessori 1 montessori 2 montessori 3
  Το v i d e o της διάλεξης 
 

ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών στα πλαίσια του νέου κύκλου διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016 με το γενικό θέμα:
«Η Γεωμετρία σε ένα αναβαθμισμένο σχολείο»
πραγματοποίησε  την

Πέμπτη  7 Απριλίου 2016, ώρα 7.00 μ.μ.

τη διάλεξη της Αγγελικής Βλάχου και του Ελευθερίου Μαστορίδη , με θέμα:
«Ευκλείδεια Θέματα και Καρτεσιανές Συντεταγμένες».

ΔΙΑΛΕΞΗ
Η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών εγκαινιάζοντας τον νέο κύκλο διαλέξεών της για το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016 με το γενικό θέμα:
«Η Γεωμετρία σε ένα αναβαθμισμένο σχολείο»
πραγματοποίησε  την

Πέμπτη  10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 7.00 μ.μ. 

στην αίθουσα Γ22 του Μαθηματικού Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)

τη διάλεξη  του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠΑ  Διονύσιου Λάππα, με θέμα:

«Γεωμετρία: Αξιωματικές θεμελιώσεις και διδακτικές προκλήσεις».

Φωτογραφίες από τη διάλεξη  
lappas (i) lappas (ii)
 Το v i d e o της διάλεξης