Η ίδρυση και λειτουργία της Ένωσης αποσκοπεί στη συνεργασία των μαθηματικών της καθημερινής διδακτικής πράξης, αφ’ ενός μεταξύ τους, και αφ’ ετέρου με συναδέλφους ερευνητές της διδακτικής των Μαθηματικών.

Ο κύριος στόχος είναι η σύνδεση θεωρίας και πράξης στο σχολικό περιβάλλον και η προώθηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και πειραματισμών. Ευελπιστούμε στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης με τον εκπαιδευτικό ενεργό παράγοντα στη διαμόρφωση και υλοποίηση του προγράμματος σπουδών και το σχολείο χώρο δημιουργίας και γνώσης.

Την προσπάθεια αυτή ξεκινήσαμε συνάδελφοι μαθηματικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική των Μαθηματικών που επιστρέψαμε στην αίθουσα διδασκαλίας και νιώσαμε την ανάγκη να δράσουμε συλλογικά αξιοποιώντας γνώσεις και εμπειρία σε μια προσπάθεια να αρθρώσουμε θετικό λόγο για τη Μαθηματική Εκπαίδευση.

Δεν έχουμε έτοιμες λύσης για τη μαθηματική εκπαίδευση, ούτε αυταπάτες για το κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα κέντρα εξουσίας, πολιτικές πρακτικές και παγιωμένες αντιλήψεις. Έχουμε, όμως, ερωτήματα και διάθεση να συμβάλλουμε στο διάλογο μεταξύ των συναδέλφων που αγωνιούν για τη μαθηματική εκπαίδευση.

Εκτιμούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη Μαθηματική Εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών είναι δυνατόν να προκύψει ως αποτέλεσμα συγκροτημένων θέσεων, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εφαρμοσμένων θεωρητικών προσεγγίσεων στη βάση.

Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου μαχόμενων μαθηματικών με διάθεση για αναζήτηση, προσφορά και επικοινωνία (δάσκαλοι των μαθηματικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνάδελφοι με μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητές της διδακτικής, μεταπτυχιακοί φοιτητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, σχολικοί σύμβουλοι των Μαθηματικών) σε δεκάδες σχολεία της χώρας και σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε συνθέσεις με στόχο την άρθρωση ενός επιστημονικά επεξεργασμένου πλαισίου για τη Διδακτική των Μαθηματικών ξεπερνώντας στην πράξη τις αγκυλώσεις και στρεβλώσεις στο σχεδιασμό και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Και, γιατί όχι, να επιβάλλει μακροπρόθεσμα δομικές αλλαγές βασισμένες στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών/φοιτητών ώστε να επιλέξουν να ενταχθούν σε μια κοινωνία πολιτών και όχι υπηκόων.

Επιδίωξη της Ένωσης είναι η κοινή δράση με τις άλλες Ενώσεις και συλλογικότητες που δρουν στο χώρο (ΕΜΕ, ΕΝΕΔΙΜ, ΚΕΜΕΤΕ, κ.ά) με τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει επαφές για συνεργασία σε θέματα στα οποία υπάρχει συναντίληψη και κοινή στόχευση.

logo ΕπΕΔιΜ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *